Åre Tegefjäll

I början av 2017 så startade vi projektet i Åre Tegefjäll där vi ska uppföra trettiofem stycken lägenheter som är samlade i sju stycken större hus. Det här är början och är etapp 1 som håller på i cirka två år. Vi gör allt inom markentreprenaden som innebär schaktarbeten, VA, el i grund och mark, utförande av hela grunderna till färdig betong, Isodrän och dränering, återfyllning, grovplanering, parkeringsplatser, pålningsarbeten etc.