Digiplex, CTS

Vi har på Smedbyvägen 6 i Upplandsväsby jobbat åt CTS hos Digiplex. Vi har gjort stora etableringsytor, byggt ut serverplattformer där det placeras kylanläggningar för deras hårddiskar. Vi har schaktat bort över 1000m3 schaktmassor, gjort makadambädd, dränering, isodrän, återfyllning, parkeringsplatser och finplanering.