Ingarö Föreningshus

På Ingarö idrottsanläggning så har vi utfört hela markentreprenaden. BTH bygg är våran beställare som har Totalentreprenaden. I det här projektet så har vi utfört allt markarbete. Det gäller schaktning, bärlager, isolering, armering, gjutning, isodrän och dränering, återfyllning, LOD-system, pumpstation,  VA, finplanering med stenläggning L-stöd mm.