Kungsträdgården

På kungsträdgårdens perrong så har vi tillsammans med Skanska gjort perrongen mer modern och framförallt funktionsanpassad för rullstolar och dem som har nedsatt syn eller dem som är rörelseförhindrade. Vi var med projektet från start till slut där vi har utfört nya el-kanaler, kantstenar, trädgropar, stenläggning mm.