Nationalmuseet

På Nationalmuseum i Stockholm så har vi jobbat igenom Skanska där vi utfört sprängning tillsammans med Uppländska berg. Vi har haft mellan 5-10 arbetsmaskiner med förare i full fart i ca 2 år. Vi har sänkt golvet under huset i rent berg mellan 2 till 10m ner. I vissa rum så var det 3m från vägg till vägg och på den ytan skulle vi exempelvis ner 6m, då krävs vajersågning, sprängning och en hel del specialmaskiner. Vi har totalt lastat ut över 15,000ton berg och har kört in över 3000ton makadam och andra krossprodukter med minimaskiner, totalt så blev det 1005 sprängsalvor. Roligt och lärorikt projekt!