Slussen

Vi var med från startskedet i Slussen då vi bistod med arbetsledning, hjulgrävare och yrkesarbetare. Vi gjorde mycket omläggningar av gator, gångvägar, cykelvägar och jobbade mycket med Swarco och monterade ljuslycktor/rödlysen. Vi jobbade i skift dygnet runt med både arbetsledning och maskiner.