Trestegsvägen VH

På Trestegsvägen så var det ett Vårgårdahus som skulle byggas. Vi utförde allt inom mark som innebar grovjustering, pålning, plintar, spräckning av berg, husgrund med isolering och gjutning etc. Efter att huset var färdigbyggt så kom vi även tillbaka och gjorde finplaneringen efter ca 6 månader.